Doradztwo podatkowe

Podejmowanie trafnych decyzji w działalności gospodarczej leży u podstaw sukcesu firmy. Aby były one najkorzystniejsze należy znać szereg powiązanych ze sobą aspektów prawa podatkowego, skarbowego, pracy itd.

Przedsiębiorcy, w swojej codziennej działalności napotykają szereg, często sprzecznych ze sobą, informacji w postaci artykułów prasowych, informacji telewizyjnych czy też wiadomości w portalach internetowych. Trudno w takiej sytuacji, bez jednoczesnej rzetelnej wiedzy popartej latami doświadczenia zawodowego, podjąć jednoznaczną decyzję dotyczącą prawidłowego sposobu zakwalifikowania pod względem podatkowym i księgowym pewnych zdarzeń. Brak tej wiedzy i doświadczenia może niestety być brzemienny w skutkach, a jego negatywne efekty spowodować daleko idące konsekwencje zarówno dla przedsiębiorstwa jak i samego przedsiębiorcy.

Nasze działanie to wychodzenie naprzeciw zapotrzebowaniu na kompleksową informację pozwalającą świadomie podjąć najkorzystniejsze dla Klienta decyzje. Każdy problem, który Klient napotyka na swojej drodze jest przedmiotem głębokiej analizy doradców podatkowych oraz ekspertów z innych dziedzin. Doradcy Kancelarii Podatkowej Jeżyna podejmując swoje decyzje kierują się nie tylko bieżącym stanem prawnym, ale również ukształtowaną linią orzecznictwa WSA oraz wskazówkami poszczególnych urzędów skarbowych, pod które podlegają Klienci. Wszystko to ma na celu zapewnienie naszym Klientom maksymalnego komfortu prowadzenia działalności gospodarczej przy jednoczesnym przejęciu przez KP Jeżyna odpowiedzialności za podejmowane decyzje.