Księgowość

Podstawowym aspektem działalności KP Jeżyna jest prowadzenie dokumentacji księgowej dla swoich Klientów. Zakres oferowanych usług obejmuje w tym przypadku całokształt działań związanych z nadzorem nad dokumentacją od strony formalnej i merytorycznej, prawidłową dekretacją księgową, księgowaniem w księgach Klienta oraz sporządzaniem na tej podstawie odpowiednich deklaracji podatkowych, informacji, podsumowań.

W zależności od formy prawnej i wielkości przedsiębiorstwa oferujemy:

– obsługę ksiąg rachunkowych

Powyższa usługa skierowana jest do spółek prawa handlowego oraz podmiotów gospodarczych nie posiadających osobowości prawnej, których obrót w roku poprzednim przekroczył 1 200 000 euro; usługa ta obejmuje obsługę księgową Klienta, doradztwo podatkowe, przygotowanie i składanie miesięcznych deklaracji CIT lub PIT oraz VAT, obsługę kontroli skarbowych.

– obsługę podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Usługa skierowana jest do podmiotów gospodarczych rozliczających się na zasadach ogólnych i obejmuje obsługę księgową Klienta, doradztwo podatkowe, przygotowanie i składanie miesięcznych deklaracji PIT oraz VAT, a także obsługę kontroli skarbowych.

– obsługę ryczałtu,

– obsługę karty podatkowej.